Hliníkové odliatky. Prevodovky, kolesá, skrinky, úchytky,...
Bronzové odliatky. Púzdra a tyče, sochy, fontány, zvony,...
Umelecké odliatky. Zvony, sochy, busty,...
Mosadzné odliatky. Hranoly, okrasné predmety,...

Profil spoločnosti

obrázok budovy firmy

KOVEX s.r.o. Beluša vznikla v apríli 1993 ako súkromná firma. Je známa ako zlieváreň farebných kovov. Výrobným programom nadviazala na tradíciu výroby bývalého podniku POVAŽAN. V roku 1996 rozšírila svoju výrobu o Program renesancie zvonolejárstva na Slovensku. Súbežnou činnosťou firmy je zámočnícka výroba a veľkoobchod s vybraným priemyslovým a spotrebným tovarom ako podporná činnosť. Vsětky zlievárenské výrobky sú odlievané tradičnou technológiou do piesku a kokíl. Špeciálne výrobky sa tiež upravujú pieskovaním, leštením a inak.


História

  • 8/2008obnovenie pôvodnej činnosti
  • 1993prenajatie spoločnosti
  • 1996činnosť rozšírená o umelecké odliatky
  • 1993založenie spoločnosti KOVEX s.r.o.